Kommunens kreative potentiale

Oplevelsesøkonomien er i stærk vækst og skaber nye jobs. I yderområderne er turisme- og service-erhvervene i stand til at opsuge store dele af industriens tabte arbejdspladser.

Oplevelsesøkonomien indeholder potentialet til at skabe innovation, vækst og øget værdiskabelse, også indenfor traditionel industri & fremstilling, handel og service.

Udfordringen er, at kunne arbejde målrettet med at fremme de kreative rammebetingelser, så det får effekt på nyetablering, beskæftigelse og værditilvækst i hele erhvervsstrukturen.

K&K tilbyder tre programforslag til de kommuner og regioner, der gerne vil i gang eller videre med at udvikle det kreative potentiale.
Et program kan eksempelvis indeholde:

Processen skræddersys til det lokale behov, koordineres med igangværende projekter og indpasses
i visioner, mål og strategier, såvel kommunalt som i forhold til det regionale vækstforum.

Kultur & Kommunikation har 10 års erfaring i oplevelsesøkonomi, netværk, regional og lokal udvikling. Vi tilbyder en udviklingsproces, som inddrager elementer fra fremsynet:

Læs mere om, hvordan en koncentreret workshop kan se ud.
Læs mere om, hvordan en længere visionsproces om kommunens kreative potentiale kan se ud.


KULTUR & KOMMUNIKATION - Vesterbrogade 24B - 1750 København V - E-mail: info@kulkom.dk - Tlf.: 7020 1402 / 2612 2630 This website is visually powered by photographer Henrik Sørensen www.henriksorensen.dk