Brancheanalyse, kortlægning og strategiproces

Kultur og Kommunikation tilbyder en fremsynsproces målrettet analyse og kortlægning af potentialer og innovation indenfor et specifikt område eller branche.
Vi tror på at afklaringen af relationer mellem viden, produktion og brugere kan skabe grundlag for kvalificerede beslutninger om nye tiltag og investeringer indenfor disse segmenter.

K & k tager udgangspunkt i en videnmæssig teknologisk platform og skaber et overblik over det eksisterende vidensomfang og videnkarakteren. Styrken ved dette udgangspunkt er, at vi kan kortlægge de værdikæder som udgår fra videnplatformen – hvordan når teknologien fra forskning og uddannelse til produktudviklere og produktion videre til professionelle brugere og integratorer. Hvordan når teknologien de almindelige forbrugere og anvendere?
Dette konkrete vidensudgangspunkt supplerer vi med inddragelsen af et teknologisk fremsyn med bud på fremtidens behov og udbud, globale tendenser samt eksperters vurdering af vidensniveauet.
Ud fra denne kombination af overblik og udsyn skaber vi nye tiltag og kvalificerer strategier. Vi arbejder med innovative netværk mellem grupper af aktører og udvikling af den videnmæssige teknologiske platform og værdikæderne.

Sådan gør vi
Brancheanalyse, kortlægning og strategiprocesser er bygget op omkring brugerdreven innovation samt kvalitativ og kvantitativ dataindsamling. Videngrundlaget skaber udgangspunkt for at opstille fremtidsscenarier, strategier og innovation. ´

En proces kunne bestå af følgende delelementer:

Se eksempler på brancheanalyser og kortlægning


KULTUR & KOMMUNIKATION - Vesterbrogade 24B - 1750 København V - E-mail: info@kulkom.dk - Tlf.: 7020 1402 / 2612 2630 This website is visually powered by photographer Henrik Sørensen www.henriksorensen.dk