Cases

Udvalg af løste opgaver;

Innovationsfremme og teknologioverførsel i Region Sjælland, Små & Mellemstore virksomheder. Opdragsgiver Risø.

Survey for Nordisk Innovations Center om Creative Industries Education I Norden

Etablering af nationalt netværk for entreprenørskabsskoler, Selvstændighedsfonden.

Udvikling af koncept for Innovationshuset samt strategi for ’Innovation i Folkeskolen’, Den Erhvervsdrivende Fond Innovationshuset, Næstved

Visions- og fremtidsscenarieproces for Ballerup Kommune.

Undersøgelse af behovet for nye forretningsmodeller og etablering af uddannelsestilbud indenfor IPR-sektorerne for Dansk
Musikforlæggerforening.

Udvikling af projektet ’Idrætsanlæg og Eventøkonomi i et regionalt perpekstiv.’ for netværket Kreative Byer.

Udvikling af AMU-mål ’øget salg gennem oplevelse i detailhandlen’ for Erhvervsakademi Roskilde

Udvikling og gennemførelse af Masterforløb ’Innovationsledelse i Yderområder’, Bornholms Regionskommune/CRT

Policypaper for Investeringsfond for Oplevelsesøkonomi, CAT Innovationsmiljø

OPGAVER 2007

Ballerup - Vision 2020. Oplæg og SWOT-analyse til Ballerup Kommunes visionsseminar februar 2007

Ballerup kommune skal i gang med at lægge planstrategi. Centralt i udviklingsarbejdet står borgerinddragelse og netværksdannelse på tværs i kommunen. K&K har udarbejdet visionsoplægget til Kommunens kommunalbestyrelse på baggrund i en SWOT-analyse af Ballerups kritiske ressourcer.

Om processen:

I samråd med projektgruppen fra Ballerup Kommune har vi udpeget 9 ressourceområder, som er vigtige for kommunens fremtid.

Såvel den kvantitative dataindsamlingen  som de kvalitative interviews blev efterfølgende grupperet efter disse områder og udarbejdet til inspirerende plancher:

Jord og trafik, Byen og boligerne, Menneskene, Virksomhederne, Viden, Den sociale kapital, De kreative ressourcer, Ballerup og Verden, Natur, miljø og folkesundhed

Formålet med plancherne var at identificere de områder, hvor Ballerup statistisk set skiller sig ud i forhold til den regionale omverden og Danmark som helhed samt at tilvejebringe et troværdigt grundlag for den videre proces. 

Vi har dernæst foretaget 25 interviews med personer, som er bosat i Ballerup eller arbejder inden for kommunegrænsen. Resultaterne, interviewudsagnene og analysen kan læses i rapporten Ballerup Vision 2020. (Download rapporten i wordformat)

Opgaven blev afsluttet med et inspirationsoplæg for Ballerup Kommunes Kommunalbestyrelse d. 23. februar. Oplægget tog udgangspunkt i de globale trends, en kommune som Ballerup må tage stilling til i fremtiden, men lagde også vægt på Ballerups særlige styrker - eksempelvis lederskab. 

Download Flemming Madsens præsentationer Ballerup Vision 2020Ballerups kritiske ressourcer og styrker.

Kreativ ledelsesuddannelse på Bornholm 

Flemming Madsen, Kultur & Kommunikation er uddannelsesleder på en master i innovationsledelse på Bornholm. Den 2. februar 2007 begyndte 26 ledere og medarbejdere fra bornholmske virksomheder - og én fra Grønland - på et 1-årigt uddannelsesforløb i innovationsledelse i yderområder. Uddannelsen er planlagt som en forløber for en egentlig bornholmsk masteruddannelse med start i 2008 og autoriseres af Syddansk Universitet i Esbjerg. I fakultetet finder man blandt andre fremtidsforsker Rolf Jensen, kreativ direktør i Tivoli Eric Jany og Biskop Jan Lindhardt. Læs mere om uddannelsen

Innovative bornholmske attraktioner

8 Bornholmske attraktioner og Destination Bornholm har valgt K&K til at afslutte et større innovations- og udviklingsprojekt, som er støttet af EU's Socialfond. Efter en kortlægning, foretaget af Lise Lyck og Center for Culture & Tourism Management, CBS, skal resultaterne omformes til konkrete virksomhedsideer for de deltagende. K&K løser opgaven sammen med konsulentvirksomheden Mogens Stendrup, Saabye Stendrup & Partners og bygger blandt andet på metoden Blue Ocean Strategy.

Mødeledelse, oplæg og facilitering

Backstage 07:
Kultur & Kommunikation var facilitator på Backstage07. Backstage'07 handlede om eventbranchens rolle og muligheder i oplevelsesøkonomien og oplevelsessamfundet. Kultur & Kommunikation var sammen med Instituttet for Fremtidsforskning, Rambøll Management og idébureauet 2+1 facilitator for Backstage´07 Laboratorium, hvor deltagerne undersøgte fremtidens event gennem forskellige tematiserede laboratorier. Læs mere om Backstage07

Oplæg for kommunaldirektørerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland:

De nye kommuner og regioner står overfor udvikling af planstrategien i forbindelse med kommunesammenlægningen. Planlægningen står i borgerinddragelsens og nærdemokratiets tegn, og Kultur & Kommunikation tror på, at netop en lokal og nærdemokratisk tilgang til planlægningen er vejen frem, når der skal skabes ejerskab og vækst i kommunerne. Udfordringerne er at skabe sociale og kreative rammer for borgerens indlevelse i og indflydelse på byen og for udvikling af byens fællesskaber og netværk. Kultur & Kommunikation har arbejdet med involverende strategiske udviklingsprocesser i flere kommuner, som bygger på udvikling af en kommunal identitet, som alle parter i kommunen kan slutte op om og være med til at bygge videre på. Disse temaer var på dagsordenen d. 17. og 19. januar, hvor Flemming Madsen holdt oplæg for kommunaldirektørerne i Region Sjælland og Region Hovedstaden på Skjoldenæsholm.

Erhvervsturismen og vækstmulighederne: 

Ny Slagelse Kommunes afdeling for Plan, Erhverv og Udvikling, sammenkaldte d. 16. januar hoteller, konferencecentre og turistchefer til det første møde i et netværk, som skal udvikle erhvervsturismen i kommunen. Den nye kommune indeholder adskillige store centre som bl.a. Comwell Klarskovgaard, hotel Grand Park i Korsør og Muskelsvindfondens ferie og mødecenter Musholm. K&K's direktør, Flemming Madsen, hjalp netværket i gang med oplægget 'Fra Rammer til Indhold - om at differentiere sig i et konkurrencefyldt marked.'

 


KULTUR & KOMMUNIKATION - Vesterbrogade 24B - 1750 København V - E-mail: info@kulkom.dk - Tlf.: 7020 1402 / 2612 2630 This website is visually powered by photographer Henrik Sørensen www.henriksorensen.dk